OSLO KOMMUNE øNSKER MAKS TRE UTLEIERE AV ELSPARKESYKLER

Kommunen sendte forslag om ny lokal forskrift for utleie av elsparkesykler på høring mandag. Der kommer det fram at kommunen ønsker å redusere antall aktører fra dagens 12 til tre.– Dette gjør at de aktørene som får tillatelse, kan drive en solid driftsorganisasjon som gjør det lettere å drive seriøst og bærekraftig, og sikre et godt tilbud både for kunder og omgivelsene, sier Siri...

Source: