NY ORDNING KAN GI ELBILKJøPERNE INNTIL 150.000 KRONER I STøTTE

© Leveres av ABC Nyheter Momsfritaket på elbil gjelder ut 2022. Fra 2023 kan det bli andre tider. Kanskje får vi full moms på elbilene - og samtidig kontantstøtte på biler opp til 600.000 kroner. Null moms og heller ingen avgifter har vært helt avgjørende for det høye elbilsalget i Norge de siste årene. Ved å gjøre elbilene så gunstige å kjøpe sammenlignet med biler som har...

Source: