EU-REGEL LAGER PROBLEMER FOR MANGE NORSKE BILISTER

© Leveres av ABC Nyheter Mange kjører rundt uten baklys, kanskje uten å vite det selv. Det kan skape skumle situasjoner ute i trafikken. Godt lys på bilen er alltid viktig – ikke minst nå på høsten når kjøreforholdene i mange tilfeller kan være vanskelige.Det er mørkt på morgen og kveld, veiene kan være regnvåte og glatte og lav sol er også en utfordring for mange.De fles...

Source: