ALDRI FøR HAR Så Få MISTET LIVET I NOVEMBER-TRAFIKKEN

2021 ligger an til å bli historiens beste år når det kommer til antall trafikkdrepte. Norge leder ikke kun an når det kommer til overgangen til elbiler, men vi har også tatt lederrollen når det kommer til trafikkdrepte. Norge og stadig flere bilmerker har nå en visjon om null drepte i trafikken, men dit er det fortsatt ganske langt. For selv om Norge er ansett som verdens tryggest tra...

Source: